Dr. Julia Reinprecht
 

Home CV Michael Reinprecht Regions Consult 中 文 Coaching Yoga Wushu 武 术 Dao 道 Dr. Julia Reinprecht Dr. Nicolas Reinprecht News SOS Kinderdorf

Promotion  Dr. med.  (27. April 2009, University Vienna - Austria)

(c) DDr. Michael Reinprecht